För kännedom

Föredraget den 4 Oktober är inställd 

Som är skrivet i Reflex

Lördag den 2 Oktober kör vi som vanligt med MS- konferensen