Neuropromenaden 2021

Välkommen att delta i Neuropromenaden i Uppsal-Län. Vi går, rullar eller springer för att samla in pengar till forskning och öka medvetenheten om att en halv miljon i Sverige lever med neurologisk diagnos.

Syftet med Neuropromenaden är att samla in pengar till forskning om neurologiska sjukdomar och symtom, exempelvis MS, Parkinson, stroke och polyneuropati. Promenaden genomförs samtidigt i hela landet. 

Neuropromenaden