Foto på Bosse Wedin som sitter ute i en trädgård med grönskande träd bakom sig.
Välkommen att vara med hälsar Bosse Wedin, ordförande för Neuro Uppsala-Knivsta. Foto: Catharina Wedin.

Välkommen att vara med

NEURO Uppsala-Knivsta är en förening för de med en neurologisk diagnos och för deras anhöriga och närstående.

Föreningen är främst till för att ta till vara medlemmarnas intressen gentemot sjukvården, och för att skapa gemenskap så att man kan träffa andra i samma situation och dryfta frågor man funderar på.

Gemenskap och kunskap

- Själv gick jag med i föreningen år 2006, strax efter att jag fått min neurologiska diagnos, berättar Bosse Wedin som idag är ordförande för Neuro Uppsala-Knivsta. Jag kände att jag behövde lära sig mer om sjukdomen och ville träffa andra i samma situation att prata med.

På en studiecirkel om MS fick han lära sig mycket nytt. Han kunde dessutom diskutera med de andra deltagarna om olika symptom och få tips om hjälpmedel, något som man som nydiagnostiserad kanske inte känner till.

- Neuroförbundet hade också kurser i Gysinge där vi tillsammans med våra närstående fick träffa många i liknande situation. Det fick oss att känna samhörighet och vi fick många nya vänner där. Det ordnades även anpassade bussresor, både i Sverige och utomlands, och det var fantastiskt att kunna åka med på sina villkor!

Bosse har engagerat sig i styrelsen Neuro Uppsala-Knivsta sedan några år tillbaka. - Jag tycker att det är mycket intressant och stimulerande och hälsar alla varmt välkomna som medlemmar!

Vill du veta mer?

Här hittar du föreningsinformation för Uppsala-Knivsta och mer om medlemsskap i Neuro.

Program 2021

Stöd oss

Bli medlem