Bild av Honka13 från Pixabay.com.

Träna med Rehab Resurs i vår!

Neuro Uppsala-Knivsta erbjuder i samarbete med Rehab Resurs i Uppland möjligheten att träna i en lugn miljö tillsammans med fysioterapeut och arbetsterapeut.

Neuro Uppsala-Knivsta erbjuder sina medlemmar att köpa ett subventionerat terminskort för 1000 kr (kostar 2 000 kr) för 15 träningstillfällen under vårterminen. Om någon vill hoppa på mitt i terminen så kan man göra det och då betala 150 kr per träningstillfälle. Varje grupp kommer att vara vara max ca 7 personer.

Grupp 1 tränar kl. 13.30-14.30, för de som vill träna sittande.
Grupp 2 tränar mellan 15.00-16.00, för de som vill träna stående.
Lokal: Kungsgatan 62, Storan 5 tr, Uppsala.

Första träningstillfället är torsdag den 6/2 och sista gången blir den 28/5.  
Det blir 15 stycken träningstillfällen under vårterminen. Vecka 15 och 21 är träningen inställd på grund av helgdagar.

Den som vill delta kontaktar Neuro Uppsala-Knivstas kansli senast den 27/1,
tel. 018-56 09 26, neuro@c.hso.se  och anmäler vilken grupp man vill träna i.
Betala in 1 000 kr till bg 884-8715
OBS! Glöm inte bort att det går att söka pengar från Neuro Uppsala läns medlemskassa
för rekreation och rehabilitering. Kontakta oss för mer information.

Styrelsen Neuro Uppsala-Knivsta