Neuropromenaden 2020

Neuropromenaden är ett enkelt sätt att göra skillnad. Syftet är att samla in pengar till neuroforskningen och medvetandegöra att en halv miljon svenskar lever med en neurologisk diagnos, exempelvis MS, Parkinson eller stroke.

Tid: söndag 30 augusti kl. 12.00

Plats: samling vid Parksnäckan i Stadsträdgården, Uppsala. Vi promenerar sedan längs Fyrisån i den takt som passar var och en.

Anmälan: mer information om anmälan och startavgift på valfri nivå kommer senare. OBS att Neuropromenaden i Uppsala är den 30 aug (på andra orter är Neuropromenaden den 29 aug).


Din startavgift är en gåva till forskningen. Neuropromenaden ordnas varje år i hela landet och alla intäkter under dagen går till neuroforskning. Läs gärna mer om hur Neuro bidrar till forskning: https://neuro.se/vaart-arbete/forskning/

 

Vi lovar en trevlig dag så ta med familj och vänner!