Medlemsaktiviteter 2020

Den 9/2 kl. 13.30-16.30 Kungsgatan 62, 5 tr, Information om rättigheter. Magnus Andersson koordinator för Neuros juridiska rådgivning, informerar om olika lagar som berör personer med funktionsnedsättning, bl.a. LSS, socialtjänstlagen, merkostnadsersättning, sjukpenning, mm. Anmälan: till Alf Willén senast 31/1, e-post: alf.willen@telia.com mob. 073-421 46 96