Bild av Free-Photos från Pixabay.com.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta kansliet eller någon av kontaktpersonerna i föreningen med dina frågor och synpunkter.

Kansliet
Tfn, 018-56 09 26
E-post, neuro@c.hso.se

Ordförande i styrelsen Neuro Uppsala-Knivsta
Bo Wedin
Mobil, 070-295 89 30
E-post, bo.wedin@hotmail.com

Aktivitetsansvarig, Studieombud
Catharina Wedin
Mobil, 072-314 77 28  
E-post, cath.wedin@hotmail.com

Diagnos MS
Ingela Ljungberg-Jansson 
E-post: lj ungmanjansson@hotmail.com

Diagnos Parkinsons sjukdom
Göran Einarsson 
E-post, gevvsab@yahoo.se

Diagnosstroke
Finn Hedman  
E-post:  finn.hedman@pol.uppsala.se

Diagnos Ryggmärgsskador
Åsa Strahlemo 
E-post,  asa.strahlemo@gmail.com

Diagnos Polio / postpolio
Christer Jacobson 
E-post, nfo@neuroforbundet.se

Diagnos CP
Carin Malmstedt Westerlund 
E-post: carin.mw@tele2.se

Anhörigfrågor
Catharina Wedin
Mobil, 072-314 77 28
E-post,  cath.wedin@hotmail.com

Gruppen för medlemsaktiviteter
Catharina Wedin
Mobil, 072-314 77 28
E-post: cath.wedin@hotmail.com

Uppsala kommun har ett Anhörigcentrum med information och stöd i anhörigfrågor:

Anhörigcentrum
Kristin Lindberg
Tfn, 018-727 92 02
Mobil, 076-779 74 12