Mänskliga rättigheter - en fråga om var du bor? Bild från arrangören hämtad på mrdagarna.nu.

Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala

Neuro Uppsala län tillsammans med de lokala föreningarna är med på MR-dagarna. I år är det ett digitalt arrangemang med tema: Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor?

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

På MR-dagarna 19-21 april 2021 är Neuro Uppsala län tillsammans med Neuro Uppsala-Knivsta och övriga lokala föreningar med som utställare online. 

Måndag 19 april
kl. 10.00- 12.00 Neuro Uppsala län
kl. 13.00- 17.00 Neuro Uppsala-Knivsta

Tisdag 20 april
Kl. 10.00-12.00 Neuro Östhammar
Kl. 12.30-13.00 Seminarium: Mikael Jestin, ombudsman Funktionsrätt Uppsala och Catharina Wedin, ordförande Neuro Uppsala-Knivsta samtalar om tillgänglighet i vardagen kopplat till mänskliga rättigheter.
Kl. 14.00-17.00 Neuro Uppsala-Knivsta

Onsdag 21 april
kl. 10.00- 12.00 Neuro Enköping-Håbo
kl. 13.00- 15.00 Neuro Norduppland

Hoppas att vi ses!

Var med online: invitepeople.comhttps://invitepeople.com/events/12645/partners/fri_entre

 

länk finns även på Facebook Neurogruppen uppsala