Om polyneuropati - en neuromuskulär sjukdom. Bild: irfan ullah, Pixabay.com.

Polyneuropati – film från konferensen

Neurodagen 2020 ordnade Neuro Uppsala-Knivsta en konferens om polyneuropati . Se filminspelningen från konferensen.

Föredrag hölls av en av Sveriges främsta specialister, en forskare, en ortopedingenjör och en diagnosstödjare för polyneuropati. Moderator var Kristina Niemi, kanslichef för Neuros förbundskansli.

I enlighet med GDPR blev alla deltagare upplysta om inspelningen, att filmen kommer att visas på hemsidan och att kameran kan stängas av för de som inte vill synas på bild.