Finland 2013

NHR:s bussresa till Finland med god tillgänlighet.

I augusti gjorde NHR Umebygden en bussresa till Finland tillsammans med medlemmar från Skellfteå och Malå.