Information om oss som sitter i styrelsen

Styrelsemedlemmar 2021/2022

Ordförande

Lena Fernbratt

Lena Fernbratt är 53 år och är ordförande för Neuro Uddevalla. Fick MS när hon var 22, rullstolsburen sen 2002. Trigeminus neuralgi sen 2011. Sitter i äldre och funktionshinderrådet.

Mobil: 0707-773704

Mejl: lefe0331@gmail.com

 

 

 

Vice ordförande

Jens Sahlin

Jens Sahlin är styrelsemedlem i Neuroförbundet sedan 15 år. Styrelsemedlem Funktionsrätt, är med i rådet för äldre och funktionshinderfrågor (tidigare handikapprådet) Styrelsemedlem i Assistanskoperativet GIL i Göteborg.

 

 

 

Kassör

Benny Johansson

 

Ledarmot

Ann-Sofie Andersson

Ann-Sofie Andersson är 50 plus och boende i Ljungskile. Fick sin MS diagnos när hon var 22 år. Tack vare rätt medicinering och ett aktivt liv så hanterar hon sin sjukdom fint. Har klarat både arbetsliv och familj på ett gynnsamt sätt.

 

 

 

Ledarmot

Bo Simonsson

Bo Simonsson, 77år. Medlem i Neuro Uddevalla sedan 2 år. Sitter i kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning. Är i tredje mandatperiod. Var tidigare verksam i DHR. Blev värvad över till Funktionsrätt. Tidigare stadsanställd och byråkrat enligt bekanta.

Mobil: 070-5651105

Mejl: bo.simon@telia.com

 

 

 

Ledarmot

Ingalill Johansson

Inga-Lill Johansson har varit med i Neuro i många år. Jobbade i 23 år inom demensvården som undersköterska och omvårdare. Har varit med Neuro från Parkgatan till Kapelle. 

 

Ledarmot

Charlotte Elgh

Charlotte Elgh är 49 år. Fick Parkinson 2014 vid 42 års ålder och Polyneuropati 2016. Idag är hon föreläsare, coach och kursledare i sitt eget företag.

Mobil: 0709-757097

Mejl: elgh1972@gmail.com

 

 

 

Suppleant

Beatrice Strandh

Beatrice Strandh är 54 år och har sedan 1998.