Styrelsen 2019/2020

Styrelsen, vald vid årsmötet 24/3 2019.