Strängnässektionens årsmöte genomfört 2021-03-30

Strängnässektionens årsmöte

Årsmöte genomfördes 2021-03-30 Kl.13:00 utomhus på Visholmen (invid boulebanan)