Lötbadet är inställt tillsvidare

Inställt tillsvidare: Badet börjar Vecka 2. Vi har två tider på tisdagar, kl 15:30 - 16:15 samt 16:15 - 17:00.
Antalet badande får inte överstiga 7 personer för tillfället.

Medlemmar,

Badet börjar Vecka 2. Vi har två tider på tisdagar, kl 15:30 - 16:15 samt 16:15 - 17:00.
Antalet badande får inte överstiga 7 personer för tillfället.

Eftersom det inte får överstiga 7 personer per tillfälle så måste det planeras hur det skall organiseras.

Jag behöver få in vilka som är intresserade, och på vilken av dessa två tider, allra senast Vecka 1,  den 8 januari.

Med vänlig hälsning
Stefan
Ordförande Neuro Strängnäs