Styrelsen 2021

Ordförande, Stefan Johansson

Sekreterare /Ansvarig för hemsida, Torbjörn Pettersson

Kassör, Gunnar Molin

Ledamot, Ove Lidén

Ledamot, Nils Nordin

Suppleant, Anna Maschmann