Styrelsen 2019

Bertil Andersson, ordförande
Gunnar Molin, kassör
Louise Lidén, sekreterare
Eivor Persbjer, ordinarie ledamot
Iva Andersson, ordinarie ledamot
Mona Gardell, suppleant