Strängnässektionens årsmöte

Strängnässektionens årsmöte

Årsmöte kl10:00

Beroende på gällande Covid-läge i februari bestämmer vi mötesform när det närmar sig, kan bli digitalt eller per capsulam (pappersdokument som godkänns av medlemmarna)