Strängnässektionens årsmöte

Strängnässektionens årsmöte

Årsmöte flyttas fram tidsmässigt, just nu kontrollerar vi vad stadgarna säger.

FHM:s rekommendationer tillåter inte fler än 8 personer i en sammankomst.