Val av Kongressombud

Kallelse till extra föreningsstämma
för val av Kongressombud

Hej alla,

Flera Neuro föreningar har inte valt ombud till förbundskongressen 2021.

Vi måste säkerställa att val av ombud görs i enlighet med förbundets stadgar samt att vi följer fastställda datum för anmälan.

Se bifogat kallelsen (har mejlats till samtliga medlemmar) med dagordning för mötet den 18 juni klockan 11:30 vid Visholmen, boulebanan.

Väl mött!

Med vänlig hälsningar
Stefan