Skyddsrumsdiskussion i TV och funktionsrätts pressmeddelande

Hej!

SVT uppmärksammar idag att det saknas ”anpassade” skyddsrum för personer med funktionsnedsättning. Funktionsrätt Sverige kommenterar reportaget i ett pressmeddelande och påpekar att det inte handlar om ”anpassning”. ”Det handlar om att vi ska bygga rätt från början och skapa tillgängliga miljöer som alla har nytta av”, säger Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sveriges generalsekreterare. ”Det är givetvis helt oacceptabelt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB saknar kunskap om vilka skyddsrum som är tillgängliga.”


Dela gärna i era egna kanaler eller låt er inspireras till egna utspel!

Länk till pressmeddelandet:

https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/tillgangliga-skyddsrum-ska-finnas-for-alla-35611