Neurofont

Neuropromenaden är slut för detta år.

Årets resultat 312000 kronor

Bra gjort av samtliga som bidragit !