En skämtbild med en ödla som ger en annan ödla massage, omgivna av olika tolkningar av rehabilitering, allt från gymredskap till ett glas champagne. Illustration.
Rehabilitering kan se olika ut. Illustration av Noupload från Pixabay.

Planerad Specialiserad Neurologisk Rehabilitering i Region Stockholms län

Planerad Specialiserad Neurologisk Rehabilitering är för dig med en neurologisk sjukdom eller skada i centrala nervsystemet. Om din vårdgivare bedömer att du har behov av sådan rehabilitering får du en sådan hos någon av de som Region Stockholm har avtal med.  

1. Har din läkare bedömt att du behöver specialiserad rehabilitering skickas den remiss till den vårdgivare som du väljer. 

2. Rehabgivaren, du har valt, kommer att kontakta dig när de fått remissen från din läkare. 

3. Om det behövs kan du kallas till ett möte för att se vilken är den bästa behandlingsformen för dig. 

4. Rehabilitering ska vara sammanhållen och ges av ett rehabiliteringsteam som tillsammans med dig utformar den rehabiliteringsplan utifrån dina behov. Av planen ska planerade och beslutade insatser framgå. Planen kan även innehålla olika former för din rehabilitering och du kan utforma ett eget schema, t ex antal dagar i veckan under den beviljade perioden. 

Region Stockholm har tecknat avtal med 11 vårdgivare för specialiserad neurologisk rehabilitering. 8 i regionen och 3 utanför. Kontaktuppgifter finns på Vårdguiden 1177.se samt länkar till respektive vårdgivare nedan. 

Inom Stockholms län

Utanför Stockholms län

Rehabilitering sker under en avgränsad period hos den vårdgivare du valt och ska utformas utifrån dina behov och tillsammans med ett rehabiliteringsteam.  

Du kan få rehabilitering inom sluten vård (inneliggande) eller dagsjukvård.  

Det tas ut en patientavgift enligt regionens regler för avgifter och betalas direkt till rehabiliteringsvårdgivaren. 

Resor till och från din rehabilitering inom länet; Du kan få sjukresor om din läkare anser att det behövs. Du kan få tillstånd att resa med egen bil, taxi eller specialfordon. Är du beviljad färdtjänst har du automatiskt rätt till sjukresa. 

Resor till och från din rehabilitering utanför länet; resor till och från anläggningen med det billigaste färdmedlet och en egenavgift tas ut. 

Rehabilitering i varmt klimat för patienter i Stockholms län
Rehabiliteringen innebär att du tränar utifrån dina egna förutsättningar. Målet är att du ska förbättra muskelstyrkan, rörligheten i lederna, balansen och konditionen för att förbättra din aktivitetsförmåga i det dagliga livet. Samt läka huden om du har psoriasis. Du får lära dig mer om din sjukdom och hur du kan leva för att du ska få så lite besvär som möjligt. Tanken är också att du ska fortsätta träna på egen hand när du kommer hem. 

Rehabilitering i varmt klimat (Klimatvård) kan du som har en inflammatorisk reumatisk sjukdom, en neurologisk sjukdom eller skada eller om du har psoriasis.   

1. Om din läkare bedömer att du behöver rehabilitering i varmt klimat skickas en remiss till en särskild uttagningsenhet som är utsedd av regionen för en bedömning och beslut.  

2. Du får meddelande om rehabilitering beviljats eller inte. (Negativt beslut kan inte överklagas, men du kan söka hur många gånger och hur ofta som helst.)  

3. Du tillsammans med rehabiliteringsgivaren kommer överens om tidpunkt för din rehabilitering. Vanligast är perioden 3-4 veckor.  

4. Du sätter mål för din rehabilitering. På anläggningen träffar du rehabiliteringsteamet som gör bedömningar av omvårdnad- hjälp- och medicinskt behov. Tillsammans gör ni upp en behandlingsplan. Viktigt att du formulerar målen du ska nå. Sätt konkreta mål som är mätbara, t ex klä sig själv. Ett tips är att börja träna hemma innan så du kan få ut så mycket som möjligt av din rehabilitering i varmt klimat.  

5. Du har ett eget ansvar att genomföra träning, behandling och din hälsa under rehabiliteringen. Efter behandlingsperioden görs en utvärdering utifrån de mål som är satta. 

Du betalar själv en egenavgift. Avgiften är samma som du skulle betala för inneliggande sjukvård i Stockholms län. I egenavgiften ingår kostnader för resa, transfer, kost, logi och behandlingar.   

Vintersol på Teneriffa har avtal med Region Stockholm för neurologisk rehabilitering. 

Beslut om rehabilitering kan också fattas av din arbetsgivare och/eller försäkringskassan. Sådan rehabilitering omfattar insatser som behövs för att den som har drabbats av sjukdom ska återfå sin arbetsförmåga.