Hur söker du färdtjänst?

Här hittar du information om hur man söker färdtjänst i Region Stockholm.