en vit kaffekopp med svart kaffe på bordskiva av trä
Fikapaus!

Vi som jobbar här

Vårt kansli
Vi fem som är anställda jobbar för alla medlemmar i hela länet.

Ombudsman Sven Arnehed - sven.arnehed@neuro.se
Svens arbetsuppgifter är främst att bevaka intressepolitiska frågor i Region Stockholm (tidigare SSL)och är redaktör för vår medlemstidning.
Regionfrågor rör framför allt vård, rehabilitering och allmänna kommunikation med färdtjänst.

Ombudsman Stockholm
Arbetsuppgifter är främst att bevaka intressepolitiska frågor på kommunal nivå samt ge råd och stöd till medlemmar och närstående.

Aktivitetsansvarig Susanne Grandby-Klövfors - sussie.grandby-klovfors@neuro.se
Susannes ansvarar för aktiviteter som anordnas på kansliet såsom temakvällar, informationsträffar, kamratträffar med mera för medlemmar i Neuroförbundet Stockholm och Neuroförbundet Stockholms län. Kontakta Sussie om du är intresserad av någon av våra aktiviteter eller har ett förslag på aktivitet för våra medlemmar.
Temakvällarna på ABF är även öppna för allmänheten.

Kanslist Jennifer Peduro-Aratchi - jennifer.peduru-aratchi@neuro.se
Jennifers arbetsuppgifter är främst reception och er kontaktperson när det gäller frågor om medlemsregistret. Jennifer är också väl insatt i våra aktiviteter, så kontakta henne gärna även i sådana frågor.

Ekonomisansvarig Susanne Wredberg - susanne.wredberg@neuro.se
Susannes arbetsuppgifter är främst att sköta ekonomin för Neuroförbundet Stockholm och Neuroförbundet Stockholms län.
Kontakta också Susanne för frågor om våra fonder.