Ett par händer löddrande av tvål under rinnande vatten. Fotografi.

Coronaviruset - Råd och fakta om smittan

Många av våra medlemmar tillhör riskgruppen

Neuromuskulära diagnoser och neurologiska diagnoser som exempelvis MS, Parkinson och ALS med påverkad muskelfunktion kan nedsätta andningsfunktionen med svårighet att hantera slem i luftvägarna. Även immunpåverkande behandlingar kan ge förhöjd risk. Detta ökar risken för ett allvarligt förlopp av covid-19 med omfattande symtom från luftvägarna.

" Det betyder att individer med svårt neurologiskt funktionshandikapp som nedsätter andningsfunktionen, vilket normalt inbegriper de som inte bara sitter i rullstol men som även har nedsatta armfunktioner, dålig hoststöt etcetera, kan utgöra riskgrupp. Problemet blir större för de som även har andra riskfaktorer; ålder, män, hjärtkärl/lungsjukdom och så vidare.

Den information vi har fått från andra MS register över världen är att dödsfallen som hittills rapporterats rör individer som är utöver handikapp även är äldre, minst 60 plus. Fortfarande är det relativt få fall i relation till hur många som troligen är drabbade, så det finns förstås underrapportering. Dock inget som stödjer att MS-behandling skulle utgöra en riskfaktor. MS i sig är inte att betrakta som riskfaktor, utan det är konsekvensen av MS, liksom vissa andra neurologiska sjukdomar, som medför risk. "
- Fredrik Piehl, läkare och professor vid Karolinska Institutet samt ordförande för Neuros forskningskommitté. 

Neuroförbundet informerar i sitt forum kring Coronaviruset, covid-19 och hänvisar bland annat till MS-sällskapets rekommendationer. MS-sällskapet är en sammanslutning för yrkesmässig expertis från forskning och vård inom MS-området. Länk till PDF.

Hur påverkas vår verksamhet

Neuro Stockholm / Stockholms län följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar vår verksamhet utifrån dessa.

Kansliet är bemannat när det hålls en aktivitet i lokalerna, övrig tid jobbar kanslipersonalen hemifrån, vi svarar förstås på mejl och det går även bra att ringa oss. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att alla i Stockholmsregionen om möjligt ska arbeta hemifrån.

All verksamhet/aktiviteter som sker på Tellus fritidscenter är också inställda då Tellus håller stängt på direktiv av Stockholms stad. Vi hoppas det inte ställer till med allt för stora olägenheter - det viktigaste i detta läge är att försöka hindra smittspridningen.

Vi fortsätter att informera våra medlemmar om eventuella förändringar här på hemsidan och i vårt nyhetsbrev.   

Vilka är symtomen på att du blivit sjuk av viruset?

Vanliga symtom är:

 • Feber 
 • Hosta 
 • Andningsbesvär 
 • Snuva 
 • Nästäppa
 • Halsont 
 • Huvudvärk 
 • Illamående 
 • Muskel- och ledvärk

Det är viktigt att komma ihåg är att man inte kan avgöra utifrån symtomen om man fått covid-19. För att veta detta måste man göra ett test som analyseras i ett laboratorium.  

Hur kan du hjälpa till att minska och förhindra smittspridning?  

 • Stanna hemma när du är sjuk, även om du bara har lindriga symtom, så att du undviker att smitta andra människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Handsprit kan användas då du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Undvik att röra vid ansiktet – ögon, näsa och mun.
 • Undvik nära kontakt med personer som har influensaliknande symptom.                             
 • Hosta och nys i armveck eller i en pappersnäsduk. 

Enligt Folkhälsomyndighetens författning som trädde i kraft den 1 april har varje person i Sverige ett ansvar att förhindra smittspridningen av COVID-19. Syftet är framför allt att vi ska skydda de mest sårbara i samhället.

Det innebär bland annat att alla bör: 

 • vara noggrann med handhygienen.
 • hålla avstånd till varandra, både inomhus och utomhus.
 • undvika att delta i större sociala sammanhang.
 • undvika att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • hålla avstånd till varandra i kollektivtrafiken och undvika att resa när det är rusningstid.
 • avstå från onödiga resor.

För dig som är över 70 år eller ingår i annan riskgrupp bör du även tänka på att: 

 • begränsa sociala kontakter.
 • undvika att resa med kollektivtrafik.
 • undvika att handla i butiker eller vara på platser där många människor samlas.

Mer information från svenska myndigheter 

Information från svenska myndigheter finns samlad på www.krisinformation.se 

Senaste uppdateringarna från Folkhälsomyndigheten

Information om COVID-19 på andra språk

Vanliga frågor om nya coronaviruset

Fungerar munskydd för att inte smittas av viruset?

Nej. Munskydd behövs inte i vardagen. Då är det effektivare att hålla avstånd och se till att ha en bra handhygien. Inom sjukvården fyller dock munskydden en funktion. Den som är sjuk och använder ett munskydd kan dock till viss del skydda sin omgivning genom att munskyddet stoppar viruset från att flyga ut i luften vid nysningar eller hosta.

Kan viruset överleva länge utanför människokroppen?

Virusets sprids framförallt via sjuka människor. Det pågår forskning om hur länge viruset klarar sig utanför människokroppen. Användning av desinfektionsmedel dödar viruset på ytor och föremål. En god handhygien minskar risken för att du ska smittas eller sprida eventuell smitta vidare.  

Är det säkert att få ett brev eller paket från ett drabbat område?

Ja, det är säkert. Erfarenheter från tidigare liknande sjukdomsutbrott visar att smittan sprids via sjuka människor och inte via brev eller paket. 

Kan husdjur hemma hos oss sprida smittan?

I dagsläget finns inga uppgifter om att smittan kan sprida mellan husdjur och människor.

Blir alla allvarligt sjuka av det nya coronaviruset?

Nej, de allra flesta blir inte allvarligt sjuka och sjukdomen går oftast över av sig själv. Vissa människor drabbas dock av allvarlig sjukdom som lunginflammation. Äldre människor och människor med bakgrundssjukdomar verkar vara i riskgrupp för att bli allvarligare sjuka. Experter lär sig hela tiden mer om sjukdomen.  

Vad innebär Folkhälsomyndighetens nya författning?

1 april 2020 trädde Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. i kraft. 

Länk till PDF https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a1350246356042fb9ff3c515129e8baf/hslf-fs-2020-12-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-91.pdf 

I korthet innebär författningen att varje person i Sverige har ett ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19. Syftet är framför allt att vi ska skydda de mest sårbara i samhället.