Ett par händer löddrande av tvål under rinnande vatten. Fotografi.

Coronaviruset - råd och fakta om smittan

Denna text uppdateras löpande när vi har ny information att ge. 

Neuro Stockholm / Stockholms län följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar vår verksamhet utifrån dessa.

Kansliet jobbar hemifrån, vi svarar förstås på mejl och det går även bra att ringa oss. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer från 16/3 om att alla i Stockholmsregionen om möjligt ska arbeta hemifrån.

I kombination med att kansliet står tomt och att många av våra medlemmar tillhör en riskgrupp eller är närstående till en sån person, har vi valt att ställa in vår temaföreläsningar och övriga aktiviteter i våra lokaler fram till och med påsk. Föreläsningar med inbjudna gäster, Medlemscafé och Yoga skjuts på framtiden och kommer ske vid ett annat tillfälle längre fram. All verksamhet/aktiviteter som sker på Tellus fritidscenter är också inställda då Tellus håller stängt på direktiv av Stockholms stad. Vi hoppas det inte ställer till med allt för stora olägenheter - det viktigaste i detta läge är att försöka hindra smittspridningen.

Det kan vara så att vi även efter påsk kommer behöva ställa in verksamhet, utvecklingen i samhället i stort kommer avgöra det. Vi kommer naturligtvis informera våra medlemmar om eventuella förändringar här på hemsidan och i vårt nyhetsbrev.  

Många av våra medlemmar är extra infektionskänsliga och tillhör därför en riskgrupp. Det är därför extra viktigt för var och en att informera sig om och förhålla sig till Coronaviruset som har förklarats vara en pandemi och utifrån det iaktta försiktighet. 

Neuroförbundet informerar i sitt forum kring Coronaviruset, covid-19 och hänvisar bland annat till MS-sällskapets rekommendationer. MS-sällskapet är en sammanslutning för yrkesmässig expertis från forskning och vård inom MS-området. Länk till PDF.

Vilka är symptomen?

Symtomen består framförallt av hosta och feber. Ytterligare vanliga symtom kan vara andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk. Symtomen kan även vara lindriga. 

Inkubationstiden, det vill säga tiden mellan att en person smittas till att sjukdomen bryter ut, för viruset är 2-14 dagar. Folkhälsomyndigheten bedömer att viruset framförallt smittar när du är sjuk eller i samband med insjuknandet. 

Vad ska jag göra om jag är sjuk?

Den som känner sig sjuk med symptom, även lindriga, ska stanna hemma från jobb, skola och begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det är viktigt för att minska risken att andra smittas. Vi behöver hjälpas åt att skydda riskgrupper i samhället. Till riskgrupper hör äldre personer samt de som har andra bakomliggande sjukdomar (till exempel hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer och diabetes).

Vid luftvägsinfektioner rekommenderar 1177 Vårdguiden vila, dricka för att lindra hosta och vid behov användning av receptfria febernedsättande läkemedel.

Behöver du sjukvårdsrådgivning bör du kontakta 1177 Vårdguiden. Läs mer om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden.

Viktigt, tänk på att du ska vara hemma två dagar efter att du blivit frisk.

Det finns i nuläget inget vaccin och än är det mycket som vi inte vet om det nya viruset. Experterna lär sig dock mer och mer hela tiden.

Hur kan smitta förhindras?

Det nya coronaviruset sprider sig framförallt genom direkt kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar.

För att stoppa denna typ av smittspridning, tänk på att:

 • Stanna hemma när du är sjuk så att du undviker att smitta andra människor.
 • Tvätta händerna med tvål ofta. Handsprit kan användas då du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Undvik att röra vid ansiktet och ögon.
 • Undvik nära kontakt med personer som har influensaliknande symptom.                             
 • Hosta och nys i armveck eller i en pappersnäsduk

Myndigheterna rekommenderar även andra åtgärder, läs mer om dessa www.krisinformation.se.

Träna gärna men gör det säkert

Idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men vissa försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av covid-19. Träning utomhus är att föredra.

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, och ger bland annat följande rekommendationer till den som ansvarar för idrotts- och träningsaktiviteter:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år ska inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig, och fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel exempelvis vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

Vanliga frågor om nya coronaviruset

Fungerar munskydd för att inte smittas av viruset?

Nej. Munskydd behövs inte i vardagen. Då är det effektivare att hålla avstånd och se till att ha en bra handhygien. Inom sjukvården fyller dock munskydden en funktion. Den som är sjuk och använder ett munskydd kan dock till viss del skydda sin omgivning genom att munskyddet stoppar viruset från att flyga ut i luften vid nysningar eller hosta.

Kan viruset överleva länge utanför människokroppen?

Virusets sprids framförallt via sjuka människor. Det pågår forskning om hur länge viruset klarar sig utanför människokroppen. Användning av desinfektionsmedel dödar viruset på ytor och föremål. En god handhygien minskar risken för att du ska smittas eller sprida eventuell smitta vidare.  

Är det säkert att få ett brev eller paket från ett drabbat område?

Ja, det är säkert. Erfarenheter från tidigare liknande sjukdomsutbrott visar att smittan sprids via sjuka människor och inte via brev eller paket. 

Kan husdjur hemma hos oss sprida smittan?

I dagsläget finns inga uppgifter om att smittan kan sprida mellan husdjur och människor.

Blir alla allvarligt sjuka av det nya coronaviruset?

Nej, de allra flesta blir inte allvarligt sjuka och sjukdomen går oftast över av sig själv. Vissa människor drabbas dock av allvarlig sjukdom som lunginflammation. Äldre människor och människor med bakgrundssjukdomar verkar vara i riskgrupp för att bli allvarligare sjuka. Experter lär sig hela tiden mer om sjukdomen.