En neuron i vitt mot röd bakgrund, symbol för Neuroförbundet. Illustration.
Neuronen - symbolen för Neuroförbundet.

Länsförbundet Stockholm styrelse 2020

  • Kerstin Kjellin, Ordförande
  • Börje Larsson - Vice ordförande, tillika kassör
  • Kenneth Bäck - Ledamot
  • Maria Sverker - Ledamot
  • Jesper Strömgren - Ledamot
  • Margareta Redelius - Suppleant