Styrelsen 2019

Styrelsen för Neuro Stockholm

På årsmötes den 21 mars 2019 valdes Kerstin Kjellin till ny ordförande för Neuro Stockholm. Kerstin efterträder Anders Nordmark som avgick i samband med årsmötet.

  • Kerstin Kjellin ordförande
  • Mikael Erdefelt Vice ordförande
  • Natahalie Roséd Kassör
  • Jesper Strömgren Ledamot
  • Kalle Eriksson Ledamot