Styrelsen 2019

Styrelsen för Neuro Stockholm

På årsmötes den 21 mars 2019 valdes Kerstin Kjellin till ny ordförande för Neuro Stockholm. Kerstin efterträder Anders Nordmark som avgick i samband med årsmötet.

  • Kerstin Kjellin, Ordförande
  • Mikael Erdefelt, Vice ordförande
  • Natahalie Roséd, Kassör
  • Jesper Strömgren, Ledamot
  • Kalle Eriksson, Ledamot