Foto. Skogsglänta
Fotografi på en skogsglänta

Vara med naturen

Välkommen till en föreläsning om hälsa utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv. En inblick i modern forskning om hur naturen påverkar vår fysiska och mentala hälsa. Kunskaper om stress, hur det påverkar oss samt stresshantering. Konkreta tips på övningar för att återhämta kroppsmedvetenhet och sinnesnärvaro

Föreläsare: Josefine Wilkins, socionom, utbildad inom ACT, Acceptance and Commitment Therapy, master i miljöpsykologi.

När -  Tisdag 27 april. 

Tid - 18:00 - 20:00.

Anslut till Google Meet
https://meet.google.com/wjp-fkod-gvb  

Delta per telefon
08 505 448 99
Pinkod:  309 952 340‪ #

Instruktion

Det är möjligt att ansluta sig till Google Meet via dator, smartphone, läsplatta eller enbart ringa från telefonen.

Förberedelser för dator:
1. Se till att din dator har webbprogrammet Google Chrome installerat.
2. Se till att programmet fått tillgång till mikrofon och eventuellt kamera.

Om du har gmail-konto, kan du även ansluta via smartphone och läsplatta
Förberedelser för detta:
1. Ladda ner appen Google Meet.
2. Ge appen tillgång till mikrofon och kamera.

På utsatt mötestid klickar du på länken ovan och ansluts till mötet. Eller ringer telefonnumret, följer röstanvisningar och uppger pinkoden.

Obs!
Skriv ditt namn och tryck sedan anslut för att delta på eventet.
Stäng av mikrofon och ev. kamera.

Skriv gärna frågor i chatten eller räck upp handen för att begära ordet.