Foto. Skogsglänta
Fotografi på en skogsglänta

Vara med naturen

Välkommen till en föreläsning om hälsa utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv. En inblick i modern forskning om hur naturen påverkar vår fysiska och mentala hälsa. Kunskaper om stress, hur det påverkar oss samt stresshantering. Konkreta tips på övningar för att återhämta kroppsmedvetenhet och sinnesnärvaro

Föreläsare: Josefine Wilkins, socionom, utbildad inom ACT, Acceptance and Commitment Therapy, master i miljöpsykologi.

När -  Tisdag 27 april. 

Tid - 18:00 - 20:00.

Var - föreläsningen sker digitalt. 

Anmälan - senast fredag 16 april, vi skickar dig en länk.