E-hälsa är hälsa för mig

Framflyttat till i vår.

Föreläsare:
Eva Helmersson diagnosstödjare och patientföreträdare för Neuro. Vi samtalar om hur e-hälsa och digitala lösningar kan bidra till bättre hälsa och mående.

Vart:
ABF-huset Sveavägen 41. Sandlersalen. 

Tid:  kl. 18:00 – 20:00.  

Kostnad:
Fri entré.

ABF följer folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket bland annat innebär att det inte får vistas mer än 50 personer i föreläsningssalarna. Vi rekommenderar inte att du som är över 70 år eller ingår i annan riskgrupp att delta. Om du känner dig minsta sjuk stanna hemma. Folkhälsomyndigheternas rekommendationer kan komma att ändras och då kommer vi att förhålla oss till dessa.