Foto. Kvinna.
Fotografi föreställande Eva Helmersson föreläsare.

E-hälsa är hälsa för mig

Föreläsningen kommer flyttas fram till hösten. Detta på grund av att ABF Stockholm beslutat att fortsatt pausa kultur- och föreningsverksamhet i ABF-huset till och med 30 juni. 

Eva Helmersson diagnosstödjare och patientföreträdare för Neuro. Vi samtalar om hur e-hälsa och digitala lösningar kan bidra till bättre hälsa och mående.