Utsträckt hand med kristallkula. Fotografi.
Fotografi. Ainika Huizinga / Unsplash

Svårt att skåda in i framtiden

I nuläget är det svårt att göra prognoser om framtiden. Det är lite som att titta in i en kristallkula och försöka spå – det finns helt enkelt inga klara tydliga svar. Utifrån den osäkerhet som råder anser vi oss nödgade att fortsätta hålla stängt på kansliet tills folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer. Med undantaget för Biokväll 27 maj då vi kommer visa filmen Wonder fast med restriktioner. Läs mer här 

Vi försöker i så stor utsträckning som det bara är möjligt att planera in nya datum under våren eller sommaren, för att kunna utföra respektive inställda aktivitet. En del av våra aktiviteter har vi redan nu planerat in att de ska ske under hösten istället. Information hittar du i medlemstidningen nr 3 (som kommer i början på augusti) samt i vårt nyhetsbrev.   

Pågående aktiviteter
Vattengymnastiken på Danderyds sjukhus fortgår då den inte sker i våra lokaler. 

Framflyttade aktiviteter
Besök på Sidenväveriet 6 maj, är framflyttat till onsdag 23 september (information om anmälan kommer i medlemstidningen Nr 3).  

Besök på nyrenoverade Stadsmuseet 14 maj, är framflyttat till torsdag 20 augusti (information om anmälan kommer i medlemstidningen Nr 3).  

Träff för medlemmar med Sällsynta diagnoser 25 maj är framflyttad till onsdag 26 augusti (information om anmälan kommer i medlemstidningen Nr 3).

Träff i Uppsala med Neuro Uppsala 9 juni, är inställd.  

Felaktiga datum i medlemstidningen
Evenemangen nedan där Neuro Stockholm skulle deltagit i är antigen inställda eller framflyttade. 

Neuropromenaden som skulle gå av stapel den 9 maj är framskjuten till lördag den 29 augusti

Hjälpmedelsmässan
Hjultorget - är inställd och återkommer först 2021 i Göteborg.  

Seniordagen i Kungsträdgården flyttas fram till tisdag den 1 september.