Nominera till funktionshinderråd

Vi kanske inte dör, fast utan eget engagemang tappar vi vår röst - vi kan knappast räkna med att någon annan ska föra vår talan.

Varför är det viktigt att vi nominerar?
Rådens uppgift är att bevaka funktionshindersaspekter i olika frågor. Råden ska ge personer med funktionsnedsättning i Stockholm inflytande och insyn i allmänna frågor som berör deras levnadsförhållanden och ta initiativ till förbättringar.

Jag kan och vet inget!
Stockholms stad ordnar löpande olika utbildningar för ledamöterna i råden för funktionshindersfrågor. Neuro Stockholms kansli kan också svara på frågor. 


Hur nominerar jag?
Den du nominerar måste vara bosatt inom Stockholms Stad och du måste ha frågat personen och fått nomineringen godkänd.
Tidigare gällde att man måste vara bosatt inom stadsdelsnämnden område, men det är nu bara en rekommendation.

Vi behöver få in era nomineringar snarast - mejla till sven.arnehed@neuro.se  

För nya ledamöter
behöver vi

  • En kortfattad och relevant presentation
  • Bostadsadress
  • Telefonnummer
  • E-postadress.

För befintliga ledamöter behövs endast namn och kontaktuppgifter.

Observera att även nuvarande ledamöter som önskar bli omvalda alltså måste bli nominerade.

 

Nomineringsbara funktionshinderråd

 
Kommunstyrelsen: kommunstyrelsen, valnämnden, S:t Eriks Försäkrings AB, Stockholms Stadshus AB

Facknämnderna och bolagen (12 råd)

Arbetsmarknadsnämnden: arbetsmarknadsnämnden

Bostadsbolagen: AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Fastighetsnämnden: fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Idrottsnämnden: idrottsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Kulturnämnden: kulturnämnden (inklusive Stadsmuseet), Stockholms Stadsteater AB, Stockholms stadsarkiv, Skönhetsrådet (Rådet till skydd för Stockholms skönhet)

Kyrkogårdsnämnden: kyrkogårdsnämnden

Socialnämnden: socialnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden

Stockholm Business Region: Stockholm Business Region AB, Visit Stockholm AB, Invest Stockholm Business Region AB, Mässfastigheter i Stockholm AB

Trafiknämnden: trafiknämnden, Stockholms Stads Parkerings AB

Utbildningsnämnden: utbildningsnämnden, SISAB - Skolfastigheter i Stockholm AB

Värme, vatten, hamn och Stokab: Stockholm Exergi Holding AB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, AB Stokab

Stadsdelsnämndernas funktionshinderråd

Enligt stadens förslag om ny organisering för fh-råden kommer stadsdelsnämnderna slås ihop enligt nedan. I dessa råd kommer antalet ledamöter utökas från sju ledamöter till åtta ledamöter:

Bromma, Hässelby – Vällingby

Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta

Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck

Hägersten-Liljeholmen-Älvsjö, Skärholmen

Kungsholmen, Norrmalm

Södermalm, Östermalm


Ersättning:
Mötesarvode utgår till deltagare.

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet