Neuro Stockholm styrelse 2021

  • Kerstin Kjellin - Ordförande
  • Mikael Erdefelt - Vice ordförande
  • Natahalie Roséd - Kassör
  • Jesper Strömgren - Ledamot
  • Ann-Cristin Broberg - Ledamot 
  • Per Holmberg - Suppleant 
  • Jimmy Håkansson - Suppleant