Neuro Stockholm styrelse 2020

  • Kerstin Kjellin - Ordförande
  • Mikael Erdefelt - Vice ordförande
  • Natahalie Roséd - Kassör
  • Jesper Strömgren - Ledamot
  • Kalle Eriksson - Ledamot 
  • Ann-Cristin Broberg - Suppleant 
  • Per Holmberg - Suppleant