Söka bidrag

Här får du tips på ett antal stiftelser att söka bidrag från. Gå själv in på stiftelsens hemsida för att få aktuella ansökningsblanketter och ansökningsdatum.

www.larshiertasminne.se Här kan man exempelvis söka för kontorsartiklar till föreningen.

www.lions.se Här kan du exempelvis söka för föreningsaktiviteter. Även för privat sökning

www.svenskakyrkan.se Både för förening och privat

Eva och Oscar Ahren´s stiftelse. Både för förening och privat.