Genomfört styrelsemöte

Styrelsemöte i Nyköping

Den 25/5 2023 träffades styrelsen för ett möte i Nyköping och vi diskuterade bl.a. hur vi ska försöka motivera medlemmarna att komma med förslag på vilka aktiviteter, möten eller föredrag som önskas.

Vi ger Neuro uppdraget att ta fram en enkät som kommer till oss alla där vi har chansen att lägga förslag. Låt inte något hindra tankarna från att hitta på aktiviteter, möten eller föredrag.

Det är alltid bra att få många förslag att välja från och få en analys på vad Vi vill.

Med vänlig hälsning 

Styrelsen

Genom Torbjörn Pettersson