Styrelsen 2020

Styrelsen för Neuro Småländska Höglandet, vald vid årsmötet 2020

Ärade:

  • Britt Johansson
  • Carina Forsberg
  • Anette Pettersson
  • Sofie Karlsson
  • Klas Edvinsson
  • Roger Gunnarsson

Mer från Min, och Harr.

  • Nils-Erik Argus
  • Kerstin Melknert