Styrelsen 2019

Styrelsen för Neuro Småländska Höglandet, vald vid årsmötet 2019

  • Ordförande: Emma Åverling, emma.averling@neuro.se
  • Sekreterare: Monika Johnsson
  • Kassör: Lise-Lotte Johansson

Ledamöter:

  • Britt Johansson
  • Carina Forsberg
  • Anette Pettersson

Ersättare:

  • Klas Edvinsson,

Revisorer

  • Nils-Erik Argus

Ersättare:

  • Kerstin Melknert