Guidad tur i Gamla Stan, Eksjö

Vi går in på de olika gårdarna och guiden berättar om varje gårds historia.
Kostnad: Gratis. Vill man ha fika ordnar man det lämpligen före guidningen när
fiken har öppet eller går man och äter någonstans när guidningen är slut.
Närmare information om detta kommer att ges vid anmälan.
När: Lördag 24 augusti.
Tid: Kl. 16.00-17.30.
Anmälan: Senast 7 augusti till Emma Åverling, emma.averling@neuro.se
eller 076-196 95 95