Ansökan om ekonomiskt bidrag

Här får ni ett tips där ni som bor i Vetlanda kommun
kan ansöka om ekonomiskt bidrag ur en fond.
Bra att känna till är att förutom ansökningsblanketten skall följande bifogas
Kontrollbesked avseende inkomst, Årsbesked från bank, broschyr på det praktiska hjälpmedlet
med uppgift om priset! Klicka på länken nedan