Neuro Skövde

Om Neuro Skövde

Neuro Skövde är en förening med cirka 200 medlemmar som bildades 1974.

Neuro Skövde är en ideell och fristående organisation som styrs av dig som medlem. Neuro Skövde arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt för deras anhöriga.

Viktiga delar i vårt arbete är att medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap. Ge medlemmmar och deras anhöriga möjlighet att träffas. Våra medlemmar har genom våra aktiviteter möjligheter till resor, utflykter och annan rekreation.