4 personer har ett möte vid ett runt bord
bild från Pixabay.com

Styrelsen 2021/2022

Ombudsmötet hölls den 24 april 2021 och som värd var: Neuro Hässleholmsbygden.
Neuro Skånes styrelse var på plats i lokalen och ombuden var med via zoom.
Det valdes in 2 nya ledamöter och en ny ordförande.

Neuro Skånes styrelse 2021/2022

Ordförande
Anita Ling 

Sekreterare  
Amelie Hedberg         
Neuro Hässleholmsbygden    
Kassör  
Elisabeth Karlsson     
Neuro Österlen   
Ledamot
Göran Öxell               
Neuro Västra Skåne 
Ledamot                  
Linda Örvind             
Neuro Lundabygden
Ledamot
Hans Emanuelsson   
Neuro Åsbobygden