4 personer har ett möte vid ett runt bord
bild från Pixabay.com

Styrelsen 2021/2022

Ombudsmötet hölls den 24 april av Neuro Hässleholmsbygden.
Neuro Skånes styrelse var på plats i lokalen och ombuden var med via zoom.
Det valdes in 2 nya ledamöter och en ny ordförande.

Konstituerande styrelsemöte
kommer ske i mitten av maj 2021.

Ordförande
Anita Ling 

Sekreterare       
Kassör         
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot