Styrelsen År 2020-2021

Ombudsmötet hölls den 30:e ma år 2020, i Lund och via Zoom,

Ordförande
Olof Hedberg                            Neuro Hässleholmsbygden
_________________

Sekreterare Anita Ling              Neuro Österlen      
Kassör Jörgen Lindell                 Neuro Malmö        
Ledamot Hans Emanuelsson   Neuro Åsbobygden  
Ledamot Eva Halléus                Neuro Lundabygden
Ledamot Amelie Hedberg       Neuro Hässleholmsbygden
Ledamot Göran Öxell               Neuro Västra Skåne   
Ledamot David Stattin             Neuro Kristianstad