Styrelsen År 2019 - 2020

Ombudsmötet hölls den 13 april 2019, ny styrelse valdes då och nu finns representanter från varje lokalförening i Länsföreningen

Ordförande
Olof Hedberg                                                               (Omval)
_________________

Sekreterare Anita Ling              Neuro Österlen       (Omval)
Kassör Jörgen Lindell                 Neuro Malmö         (Nyval)
Ledamot Hans Emanuelsson   Neuro Åsbobygden  (Nyval)
Ledamot Eva Halléus                Neuro Lundabygden (Nyval)
Ledamot Amelie Hedberg       Neuro Hässleholms   (Omval)
Ledamot Göran Öxell               Neuro Västra Skåne    (Nyval)
Ledamot David Stattin             Neuro Kristianstad       (Omval)