Neuro Skånes Neurodag 2017

Årligen hålls det en Neurodag inom Neuroförbundet med ett tema för året. Tema för år 2017 är hjälpmedel. Detta tar vi upp i samband med en konferens vi anordnar. Välkomnar alla intresserade!

Välkommen till Neuroförbundet Skånes Neurodag 2017


Tema: hjälpmedel

Var någonstans : Tomelilla Teaterhallen Östergatan 21

När: 28 september

Program

10:00 Ordförande hälsar alla välkomna.

10:15 Mingel/prova hjälpmedel.

11:15 Kosten som hjälpmedel:
Föreläsning av näringsexpert/kokboksförfattaren Tiina Hälvä.

12:30 – 13:00 Mingel

13:00 Fysioterapeut/Arbetsterapeut från Tomelilla kommun kommer och berättar om hur man söker hjälpmedel inom det kommunala.

14:00 Olof Hedberg informerar om Neuroförbundets rättshjälp och anhörigstöd.

15:00 avslutning.

Välkomna!