Kurs: Kropp & själ

Sista anmälningsdagen är den 22 augusti

Detta är en kurs som det egentligen hade planerats för under våren 2020, men på grund av rådande läge har vi i stället flyttat den till  den 18 - 20 september.
Vi guidas genom komplementära behandlingsformer med hjälp av föreläsningar och praktiska gruppövningar.
Vi kommer bl. a. ha Medi Yoga. Med en massa nya verktyg kan vi öka vårt mentala välbefinnande i vardagen. 

Pris 1.000/person

Tänk på att anmäla er till kurserna så fort som möjligt, det underlättar för oss

Ring 044-128710 eller mejla skane@neuro.se