Styrelsen

Styrelsen för Neuro Säffle Åmål, vald vid årsmötet 2023

  • Hans Hedström, Ordförande
  • Carin Utterdahl, Vice ordförande
  • Laila Turner, Sekreterare
  • Reidar Jansson, Kassör
  • Tina Scott Koppfeldt, Ledamot
  • Åsa Martinsson, Ledamot
  • Jan Olsson, Ledamot
  • Oscar Evje-Olsen, Ersättare
  • Conny Utterdahl, Ersättare