Neuro Roslagen

Välkommen till Neuro Roslagen. Som lokalförening inom Neuroförbundet är föreningens verksamhet huvudsakligen inriktad på att som:

Intresseförening - tillsammans med läns- och riksförbund, verka för samhällsförändringar till gagn för personer med neurologiska sjukdomar/skador och deras närstående.

Serviceförening - komplettera samhällets resurser och utbud av service till medlemsgrupperna.

Kamratförening - stimulera medlemmarna, deras närstående och andra till gemensamma insatser och kamratlig samvaro.

........

OBS!
Neuro Roslagen tänkta heldagsaktivitet på Vallentuna Träningscenter onsdagen den 25 september är tyvärr inställd!

För mer information kontakta Neuro Roslagen tfn 073- 712 99 75