Neuro Roslagen

c/o Kjell Björn - Angarns Rörby 104 - 186 91 Vallentuna SE

08-51025226 - roslagen@neuro.se

Välkommen till Neuro Roslagen. Som lokalförening inom Neuroförbundet är föreningens verksamhet huvudsakligen inriktad på att som:

Intresseförening - tillsammans med läns- och riksförbund, verka för samhällsförändringar till gagn för personer med neurologiska sjukdomar/skador och deras närstående.

Serviceförening - komplettera samhällets resurser och utbud av service till medlemsgrupperna.

Kamratförening - stimulera medlemmarna, deras närstående och andra till gemensamma insatser och kamratlig samvaro.