Styrelsen 2020

Postmottagare
Christina Brännström
c / o Ölandsresan 3 D - 757 55 Uppsala
rehab.c-lan@neuro.se   

Ordförande
Christina Brännström
christina.brannstrom@gmail.com

Vice ordförande / medlemsregisteransvarig 
Hans Richter
hansrichter@telia.com

Sekreterare
Liselott Appelqvist
liselott_appelqvist@hotmail.com

Kassör / Webbansvarig
Annika Skönstrand
annika.skonstrand@gmail.com

Ledamot
Maria Wik
wikmyra@gmail.com

Ledamot 
Maria Mignell
mmignell@hotmail.com

Ledamot
Nicklas Kleman
nicklaskleman@icloud.com

Ersättare 

Leif Hammarbäck
leif.hammarback@hotmail.com

Ersättare
Ann-Christin Johansson
ann-christin.johansson@comhem.se

Ersättare
Anette Norlund
nettans10@outlook.com