Bild av Gerd Altmann från Pixabay

Styrelsen 2020

Ordförande
Christina Brännström
ordforande.rehab.c-lan@neuro.se  

Postmottagare
Hans Richter
Vitkålsgatan 42
754 49 Uppsala

Vice ordförande / medlemsregisteransvarig 
Hans Richter
hansrichter@telia.com

Sekreterare
Liselott Appelqvist
liselott_appelqvist@hotmail.com

Kassör / Webbansvarig
Annika Skönstrand
annika.skonstrand@gmail.com

Ledamot
Maria Wik
wikmyra@gmail.com

Ledamot 
Maria Mignell
mmignell@hotmail.com

Ledamot
Nicklas Kleman
nicklaskleman@icloud.com

Ersättare
Leif Hammarbäck
leif.hammarback@hotmail.com

Ersättare
Ann-Christin Johansson
ann-christin.johansson@outlook.com

Ersättare
Anette Norlund
nettans10@outlook.com