Bild på en grupp människor med rullstol och elskoter som har picknick vid Fyrisån i maj.
På Neuropromenad med picknick vid Fyrisån. Foto: Liselott Appelqvist.

På Neuropromenad längs Fyrisån

Alla är med - tvåbent, trehjulig, fyrhjulig och fyrbent går, rullar och springer för lag Neuro Rehab C-län PÅ GÅNG!

Neuropromenaden 2021 inleddes med en gemensam tur längs Fyrisån i Uppsala. Med råg i ryggen och vaccination i armen samlades glada deltagare och hund vid Parksnäckan och tågade iväg söderut. Vid platsen för den tidigare vindbron var det dags för picknick, och Hans Richter berättade om brons historia.

-Mycket intressant, tyckte Liselott Appelqvist som är sekreterare i föreningen.  -En riktigt lyckad promenad med trevligt sällskap och härligt väder!