Konferensbord med anteckningspapper, penna, kaffe och lite godis. Foto.
Arbete med Neuros organisationsöversyn pågår. Foto YAW.

Neuro med tiden in i framtiden

Behöver Neuro ändra på någonting för att fortsätta vara en stark röst i samhället och ett stöd för medlemmarna? Organisationsöversynen som pågår ska ge svaret på den frågan.

Organisationen som Neuroförbundet har idag beslutades 1993. Sedan dess har folkrörelsen fått en annan ställning i samhället. Sociala medier har utvecklats och tillgång till information har underlättats. Människor engagerar sig idag på ett annat sätt än för tio eller tjugo år sedan, och den roll som folkrörelsen tidigare hade förändras. 

Neuro behövs

Påverkansarbetet är viktigt på kommunal, regional (tidigare landsting) och riksnivå. På regional nivå har många förändringar skett i regionerna sätt att få med patient- och brukarperspektiv i olika utvecklingsarbeten. Neuro behöver fortsätta att vara starka, synliga och ha en påverkanskraft på alla nivåer i samhället. Neuro behöver också fortsätta att möta medlemmarna i de frågor som engagerar. För att rusta Neuro för framtiden beslutade förbundskongressen 2021 att en organisationsöversyn ska göras. Läs mer om översynen på Neuro.se.

Den externa part som hjälper till med översynen är Medlemsutveckling.se med konsulterna Angeli S Hederberg och Annika S Meiling. Översynen genomförs i nära dialog med föreningslivet som kommer att kunna påverka i en rad mötesplatser och forum fram till i maj 2022.

Allas bidrag är viktiga

Alla medlemmar har möjlighet att ge sina inspel till översynen, bland annat genom att höra av sig direkt till konsulterna. Det går bra att när som helst ta kontakt med dem för att dela tankar och ställa frågor på annika@medlemsutveckling.se  eller  angeli@medlemsutveckling.se

Det finns också en öppen digital brevlåda där vem som helst kan dela sina funderingar eller idéer om hur Neuro kan organisera sig för att i framtiden bli bättre på medlemsvärvning, opinionsbildning, diagnosstöd och på att ta tillvara engagemang. 

Öppen brevlåda om Neuros organisationsöversyn.

 

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet